Logo
หน้าหลัก   |   บริการของเรา   |   ฝากขาย / ซื้อ / เช่า   |   ทรัพย์สิน   |   ติดต่อเรา / Contact Us   
ค้นหา    ที่จังหวัด    เขต/อำเภอ
  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงงาน/คลังสินค้า ที่ดิน อื่นๆ
 

 

บริการของเรา

      www.1008Property.com   เป็นตัวแทนให้บริการรับฝากขาย ซื้อ และ เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ สายไฟฟ้า สวิทซ์ปลั๊กและหลอดไฟฟ้า ฯลฯ

รูปแบบการให้บริการ
      1.ถ่ายรูปทรัพย์สินและตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการทำการตลาด

      2.ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินของท่าน
          2.1 ลงโฆษณาใน www.1008Property.com และ website อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          2.2 จัดทำป้ายโฆษณาติดตั้งรายทาง และ / หรือแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

      3. ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่านแก่ผู้สนใจจะซื้อ / ขาย

      4. อำนวยความสะดวกและให้บริการนำผู้จะซื้อไปชมทรัพย์สิน

      5. เป็นคนกลางในการต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

      6. จัดทำเอกสารสัญญา ตรวจเช็คและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ และภาษี

      7. บริการติดต่อและประสานงานสถาบันการเงินเพื่อการขอสินเชื่อ และอื่นๆ จนจบกระบวนการ


ค่าบริการฝากขาย ซื้อ และเช่า

      1. ฟรีค่าบริการ หากไม่สามารถขายทรัพย์สินของท่านได้

      2. ค่าคอมมิสชั่น 3% ต่อรายการ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เมื่อขายทรัพย์สินได้ ชำระเงิน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์     
  เงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้ขาย จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สิน และจะต้องมอบเอกสารให้แก่ บริษัท ดังนี้

1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุดหรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
2. รายละเอียดของทรัพย์สิน และรูปถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้รับมอบอำนาจ
4. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ของผู้มีกรรมสิทธิ์และผู้รับมอบอำนาจ
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจลงนาม)
 
     


ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน้าหลัก   |   บริการของเรา   |   ฝากขาย/ซื้อ/เช่า   |   ทรัพย์สิน   |   ติดต่อเรา/Contact Us  |   Site Map
Copyright © 2008, Worldwide International Co., Ltd. All rights reserved. Privacy Policy